Civilegyetem célja

  1. A CIVILEGYETEM a XXI. század oktatási intézménye szeretne lenni. Egyrészt felkészít a tudatközpontú társadalom korszakára. Másrészt a felkészítés és aktivizálás során minden értelmes hagyományt újrateremt, továbbviszi az európai kultúrát és a nemzeti értékeket.
  2. A CIVILEGYETEM fontos célja, a hallgatókat szellemileg és gyakorlatilag segítse abban, hogy minél inkább autonóm civilpolgárok lehessenek, képesek legyenek maguk körül szuverén civil társadalmat szervezni. A CIVILEGYETEM olyan Részvételi demokráciában gondolkodik, amely számít polgárai aktivitására, felelősségére.
  3. A CIVILEGYETEM tudatosan egy-egy hazai térség egyik szellemi központjává és a városfejlesztés ösztönzőjévé akar válni.
  4. A CIVILEGYETEM által nyújtott ismeretek, a helyi közösségeket képesebbé teszik megfelelő válaszadásra a jelenkor gazdasági, egészségügyi, és minden lényeges társadalmi kihívásával szemben.
  5. A CIVILEGYETEM nem felsőoktatási intézmény, ezért nem kívánja magát klasszikus, hivatásos egyetemként akkreditáltatni. Új típusú felnőttoktatási intézmény, amely nem elvont értelmiségi koncepció, hanem konkrét magyar társadalmi és oktatási igényekre próbál meg válaszolni. Ugyanakkor a klasszikus egyetemi színvonalú oktatást szeretné Magyarországon a felnőttoktatásban meghonosítani. Ezért is akarja nevével az egyetemi minőséget kifejezni.
  6. Elődjének tekinti az európai és magyar népfőiskolai mozgalmat, hasonlít számos európai felnőttoktatási intézményhez, például az angol nyitott egyetemekhez, ugyanakkor koncepciójában és oktatási módszertanában részben eltér tőlük. Szellemileg a közép-európai és a magyar társadalom- és gondolkodásfejlődésből indul ki.
  7. Az élethossziglan tartó tanulás jogát érvényesítő intézményként, minden állampolgár térítésmentesen hallgatója lehet, a felvételnél az életkornak nincs szerepe.

 

A Törökbálinti Civilegyetem a Törökbálinti Részvételi Demokrácia- és Közösségfejlesztés projekt keretein belül valósul meg.

Kiegészítő információk